วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ข้อสอบ

ข้อสอบ O-net

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปตัวการ์ตูนอ่านหนังสือ

ลิ้งค์ : https://www.slideshare.net/janatruja3/o-net-53-43031663 คลิกที่นี่เพื่อเข้า
ลิ้งค์ : http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/10223 คลิกที่นี่เพื่อเข้า
ลิ้งค์: http://www.tewfree.com/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-o-net-%E0%B8%A1-6-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%A2/ คลิกที่นี่เพื่อเข้า

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตัวจิบิ LOL

บทที่ 1 อะตอมเเละตารางธาตุ

บทที่ 1 อะตอมเเละตารางธาตุ

คาบที่ 1
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง     
คาบที่ 2

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตัวจิบิ LOLคาบที่ 3
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 

บทที่ 2 พันธะเคมี

บทที่ 2 พันธะเคมี

คาบที่1


คาบที่ 2

บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ

บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ 

คาบที่ 1


คาบที่ 2


คาบที่ 3


คาบที่ 4